تجربه ای شیرین از پنل پیام کوتاه

پنل اس ام اس وستا پیامک

اینــجا هیچـی مثل بقیه نیسـت! بیشترین امکانات برای مدیریت یک کسب و کار رو اینجا میتونی پیدا کنی و توی بازار متفاوت باشی

✔️ کاملترین بانک شماره موبایل به تفکیک استان، شهر، منطقه، مشاغل، سن، جنسیت و BTS

✔️ امکان استفاده از خط خدماتی  برای عبور از بلک لیست مخابراتی

✔️ ارسال پیامک تبلیغاتی بر اساس مکان LBS و BTS

✔️ سازگاری کامل با افزونه‌های پیامکی معتبر

✔️ اشتراک مادام العمر

پنل پایه

مناسب پروژه های کوچک
هزار تومان 70 مادام العمر
 • هر پیامک 108 تومان
 • ارسال پیامک به لیست سیاه
 • خط خدماتی
 • ارسال پیامک LBS
 • بانک شماره موبایل (جدید)
 • ارسال پیام صوتی
 • بانک شماره مشاغل رایگان
 • کدخوان و گارانتی چک

پنل اقتصادی

مناسب کسب و کار
هزار تومان 180 مادام العمر
 • هر پیامک 101 تومان
 • ارسال پیامک به لیست سیاه
 • خط خدماتی
 • ارسال پیامک LBS
 • بانک شماره موبایل (جدید)
 • ارسال پیام صوتی
 • بانک شماره مشاغل رایگان
 • کدخوان و گارانتی چک

پنل شرکتی

مناسب تبلیغات انبوه
هزار تومان 350 مادام العمر
 • هر پیامک 101 تومان
 • ارسال پیامک به لیست سیاه
 • خط خدماتی
 • ارسال پیامک LBS
 • بانک شماره موبایل (جدید)
 • ارسال پیام صوتی
 • بانک شماره مشاغل رایگان
 • کدخوان و گارانتی چک
محبوب ترین

پنل تجاری

مناسب کسب درآمد
هزار تومان 650 مادام العمر
 • هر پیامک 101 تومان
 • ارسال پیامک به لیست سیاه
 • خط خدماتی
 • ارسال پیامک LBS
 • بانک شماره موبایل (جدید)
 • ارسال پیام صوتی
 • بانک شماره مشاغل رایگان
 • کدخوان و گارانتی چک
کامل ترین